ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ХАЛЕ


 

Extreme Tree Services пое ангажимент към „Автомагистрали“-ЕАД за премахване на няколко броя разрушени халета. След тежката зима на 2011- 2012 г. и образувалите се големи снегонатрупваня, части от конструкциите на тези халета не издържа и постепенно започва да се разрушава докато накрая не рухва под тоновете сняг. Изпълнението на този вид демонтажи е опасна и трудоемка задача тъи като скелета на постройката е под огромно напрежение и премахването на всяка част от него се демонтира след внимателна преценка за осигуряване на останалата част. Задачата ни бе да демонтираме всички елементи и да ги нарежим във вид удобен за транспортиране. По време на демонтирането установихме че една не малка част от елементите не са компрометирани и решихме да не ги унищожаваме а да се опитаме на развъртим всички свързващи болтове и да запазим всички елементи който след проверка за годността им могат да се използват повторно. Това усложни задачата тъй като тези болтове са стояли десетилетия и развиването им не е лека задача, но усилията си заслужаваха. Възложителите ни останаха удоволетворени от това, което за нас е много важно с оглед името което гради Extreme Tree Services и бъдещите взаимоотношения с клиентите ни.

 


 

Страницата е в процес на изграждане.

КЛИЕНТИ

12.03.2015

Американски Колеж София


12.04.2012

Автомагистрали ЕАД- Демонтаж хале


09.04.2012

София, СБАЛ Oртопедия - Горна баня


06.04.2012

Костенец, кастрене на Липа


03.04.2012

кв. Лозенец, кастрене на Черница


02.04.2012

София, кв. Редута, кастрене на дървета


29.03.2012

Бистрица, премахване на Върба


26.03.2012

Горна Баня, изкореняване на дънери.


22.03.2012

Горна Баня, кастрене на орех


19.03.2012

Перник, рязане на Бор


15.03.2012

Владая, рязане на Бор


12.03.2012

София, ул. Верила- кастрене


09.03.2012

Национална Служба Пътна Помощ


08.03.2012

София, кастрене на Каталпи


05.04.2012

Copellini-Trifonova


03.04.2012

Банкя, рязане на опасни борове