НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТСИЧАНЕ И КАСТРЕНЕ


За  да получите  разрешение  за премахване или кастрене на  дърво е необходимо  да подадете молба, адресирана до отдел екология в съответната община. В писмен вид трябва да обясните защо  даденото дърво трябва да бъде отстранено или окастрено. Доводите  ви може да бъдат, че то  е сухо, изгнило и има опасност да падне върху минаващите хора, коли, сгради или предстоящо строителство. След като получат молбата, от общината трябва да изпратят експерт еколог, който да оцени състоянието на въпросното дървото на място. Ако изпратеният експерт прецени че дървото трябва да бъде премахнато или окастрено, то ще получите съответно разрешение придружено от  експертна оценка, или отказ, придружен с мотив за това. За  разглеждане на молбата не се дължи такса. Ако становището обаче  е положително, т.е. разрешава премахване или кастрене, то тогава се заплаща сума от 72,00 лв. След отсичането или кастренето трябва да се издаде документ за транспортиране на отрязаната дървесина, както и същата да бъде маркирана. В случаите, когато опасното дърво е на частен терен, собствениците трябва да го премахнат за собствена сметка.

Extreme Tree Services: всичко написано по-горе не е нещо сложно. За тези които времето е  скъпо или не им се занимава с бюрокрация, то ние  предлагаме услуга свързана с набавянето на всички необходими документи. Ако решите да използвате предлаганата от нас услуга, моля свържете се с нас на 0897 941 827, или на e-mail през формата за контакти, ние ще ви потърсим и ще направим всичко необходимо за да се сдобиете въпросните документи.